Trainingul pe problemele dezvoltării businessului ecologic în zonele de munte

P5071243

În octombrie 2014, în cadrul proiectului de colaborare transfrontalieră„ECO-CARPATI - Dezvoltarea de Eco-Business în Carpații de frontieră ca o șansa mai bună pentru competitivitate economică mai bun”, cod MIS ETC 1603, realizat de către Asociaţia Publică Municipală „Centrul de Business” (Cernăuţi), în colaborare cu Asociaţia de Dezvoltare Economică Regională – ADER (Suceava, România), Asociaţia Naţională pentru Dezvoltare Rurală Montană «ROMONTANA» (Vatra Dornei, România) şi Asociaţia Internațională a Business-ului Mic si MijlociuSmall Euro Business”(Bălţi, Republica Moldova), în cadrul Programului Operaţional Comun „România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013”*, va avea loc trainingul pe problemele dezvoltării businessului ecologic în zonele de munte. Cursurile de formare se adresează reprezentanţilor structurilor de cazare.

Pentru perioada de formare, participanților li se vor asigura cazarea, masa şi materialele pentru studii. Perioada de formare pentru fiecare grup este de 3 zile. 

După finalizarea studiilor, cu condiţia participării la toate componentele, participanţii vor obţine diplome.

Data limită / ultima zi pentru întregistrarea la studii – 15 septembrie 2014.

Participanţii vor fi selectaţi şi informaţi până în 30septembrie 2014.

Vă invităm să participați!

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să o contactaţi pe doamna Lăcrămioara Beilic – coordonator proiect,

tel.: +40722495677 sau е-mail: adersuceava@gmail.com

Graniţe comune. Soluţii comune.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

www.ro-ua-md.net