Top

Bucovina

Unică şi minunată este Bucovina noastră, aidoma unei fete inocente, cu coroniţă de flori în cosiţe. Împrejurările istorice au făcut ca Bucovina să fie situată pe teritoriile a două state vecine – Ucraina şi România. Cea mai mare parte a regiunii Cernăuţi din Ucraina o constituie istoric Bucovina de Nord, iar Bucovina de Sud formează judeţul Suceava din

România. Tradiţiile şi obiceiurile culturale comune creează un spirit deosebit de toleranţă şi respect reciproc, specific bucovinenilor de diferite etnii – ucraineni, români, polonezi, evrei, nemţi, armeni etc. Graţie acestor trăsături caracteristice tuturor bucovinenilor, precum şi atmosferei de ospitalitate nemaiîntâlnită, dispar barierele dintre vecini, iar Bucovina, având o zestre culturală atât de bogată, întotdeauna este bucuroasă de oaspeţi.

prezentare video

0