W dniach 28 maja - 1 сzerwca odbywał się trening z ekobiznesu (ekorzemiosło) w ramach projektu"Eko-Karpaty: rozwój działalności ekobiznesowej na pograniczu Karpatach jako sposób postępowania konkurencyjności gospodarki» MIS ETC kod 1603.

S1000010

 W dniach 28 maja - 1 сzerwca  odbywał się trening z ekobiznesu (ekorzemiosło) w ramach projektu"Eko-Karpaty: rozwój działalności ekobiznesowej  na pograniczu  Karpatach  jako sposób postępowania konkurencyjności gospodarki» MIS ETC kod 1603. Uczestnicy z Ukrainy, Rumunii i Mołdawii  pracowali nad pomysłem o założenie własnej sprawy.