Obwód czerniowiecki. Informacje ogólne

Terytorium obwodu wynosi 8,1 tys. km kwadratowych (1,3% terytorium Ukrainy). Na zachodzie obwód Czerniowiecki graniczy z Iwano-Frankowskim, na północy z Tarnopolskim, na północnym wschodzie z obwodem Chmielnickim oraz Winnickim, na południu z Rumunią, na południowym wschodzie z Republiką Mołdawii.

Terytorium obwodu wynosi 8,1 tys. km kwadratowych (1,3% terytorium Ukrainy). Na zachodzie obwód Czerniowiecki graniczy z Iwano-Frankowskim, na północy z Tarnopolskim, na północnym wschodzie z obwodem Chmielnickim oraz Winnickim, na południu z Rumunią, na południowym wschodzie z Republiką Mołdawii. Przez terytorium obwodu Czerniowieckiego przechodzi granica państwowa długością 404,4 km, w tym z Rumunią 226,4 km, z Republiką Mołdawii - 178 км. Kontrola celna wykonywana jest w Waduł-Siretskim i Kelmienieckim punktach kontrolnych. Długość drog automobilowych ogólnego korzystania wynosi 2900 km. Terytorium obwodu przebiegają szlaki kolejowe, które zapewniają przewozy pasażerskie i towarowe w kierunku połączenia Ukrainy z Europą Południową (Rumunia, Bułgaria). Długość linii kolejowych ogólnego korzystania wynosi 423 km. Obwód znajduje się w trzech strefach: lasostepowej (pomiędzy rzekami Dniestr i Prut), przedgórskiej (pomiędzy Karpatami i rzeką Prut), i górskiej - Karpaty Bukowińskie o średniej wysokości około 900 metrów nad poziomem morza. Przez terytorium obwodu przepływa 4240 rzek o łącznej długości 8966 km. Spośród nich ponad 4130 rzek, strumieni i cieków wodnych długością mniej, niż 10 km każda oraz 109 rzek o długości ponad 10 km. Największa z nich - Dniestr (290 km w granicach obwodu), Prut (108 km), Siret (100 km) i Czeremosz (80 km). Na północnym wschodzie obwodu Czerniowieckiego znajduje się głębokowodny Rezerwuar Dniestr.