Buk-about-1

Bukowina północna

Obwód czerniowiecki. Informacje ogólne

Terytorium obwodu wynosi 8,1 tys. km kwadratowych (1,3% terytorium Ukrainy). Na zachodzie obwód Czerniowiecki graniczy z Iwano-Frankowskim, na północy z Tarnopolskim, na północnym wschodzie z obwodem Chmielnickim oraz Winnickim, na południu z Rumunią, na południowym wschodzie z Republiką Mołdawii.

Więcej

Centrum historyczne Czerniowiec.

Historia polubiła miejsce na pograniczu wielkich imperia i narodowości w celu założycielstwa niezwykłego piękna miasta nad Prutem, które podarowało temu światu mnóstwo słynnych imion. W średniowieczu miasto było forpostem na północy Imperium Osmańskiego, w nowe czasy – wschodnią granicą Imperium Habsburgow, w ostatnie stulecie – centrum administracyjno-finansowe Wielkiej Rumunii, po drugiej wojnie światowej – bramą do Europy dla Związku Radzieckiego; ten sam status utrzymała także w czasach niepodległości Ukrainy.

Więcej

Czerniowce.

Czerniowce — centrum administracyjne, polityczne i religijne obwodu czerniowieckiego, ważny ośrodek naukowy i edukacyjny na Ukrainie. Miasto położone jest w południowo-zachodniej Ukrainie, 40 km od granicy rumuńskiej. 

Więcej

Buk-about-2

Bukowina południowa

Powiat suczawski. Informacje ogólne.

Zajmując blisko 4 % terytorium Rumunii, powiat suczawski jest drugim w kraju. Powierzchnia jego wynosi 8,5 tys. km kwadratowych, a liczba ludnośсi około 715 tys. mieszkańców. Przez terytorium powiatu przechodzi granica państwowa z Republiką Mołdawii i Ukrainą na północy, z powiatami Maramureş i Bystricą na zachodzie, z powiatami Mureş, Harghita i Neamţ na południu, z powiatem Jasskim na południowym wschodzie i Botoşańskim (Botoszańskim) na wschodzie.

Więcej

Rys historyczny miasta Suczawa

Miasto Suczawa – centrum powiatu o tej samej nazwie, położonego w północno-wschodniej Rumunii, który jest jednym z głównych punktów turystycznych Rumunii. To miasto jest znane w historii jako stolica Mołdawii i jest bezpośrednio związane z przeszłością tego państwa. 

Więcej

Suczawa

Suczawa — miasto w Rumunii, centrum powiatu suczawskiego. Położone w południowo-wschodniej Bukowinie nad rzeką Suczawa (dopływ Seretu ). Miasto jest centrum ukraińskiego życia Bukowiny Południowej, tu znajduje się Konsulat Generalny państwa Ukrainy . W latach 1374-1565 było stolicą Mołdawii.

Więcej