Strona główna

Bukowina

Nasza Bukowina niepowtarzalna i urocza, co młoda nieśmiała dziewczyna w wieńcu. Tak się wydarzyło historycznie, iż Bukowina znajdowała się na terenach dwóch sąsiednich państw – Ukrainy i Rumunii. Większość terytorium obwodu Czerniowieckiego Ukrainy – to Bukowina Północna, a Bukowina Południowa zajmuje tereny dzisiejszego powiatu Rumunii. Wspólność tradycji, obyczajów

kulturowych tworzy niezwykły duch tolerancyji i wzajemnego szacunku, który współegzystuje pomiędzy bukowińcami wielu narodowości – Ukraińcami, Rumunami, Polakami, Żydami, Niemcami, Ormianami i innymi. Dzięki owym cechom, które przysługują bukowińcom, oraz niepowtarzalnemu klimatowi gościnności zanikają granice, a unikatowa i bogata w dziedzictwo kulturowe Bukowina zawsze serdecznie wita swoich gości.

0